Prev Next

MERI DAFI: TELA U NOVIJOJ ISTORIJI UMETNOSTI

MERI DAFI: TELA U NOVIJOJ ISTORIJI UMETNOSTI

ISKAZ UMETNICE Celog života sam umetnica. Volim da budem angažovana u svetu na mnogo nivoa. Kada slikam, osećam se živom. Angažovanom. Izazvanom. Nalazim smirenje u tome što mogu da se zadubim u svet oko sebe kroz proces slikanja. Moja posvećenost radu zahteva neustrašivost, izdržljivost, energiju i stvarno prisustvo. Ipak, pošto sam umetnica sa invaliditetom, slikanje je oduvek bilo borba. Ne mogu da...

Opširnije...

Bez priča, tu je samo tišina: žene progovoraju o nasilju i invaliditetu u Ujedinjenim Nacijama

Bez priča, tu je samo tišina: žene progovoraju o nasilju i invaliditetu u Ujedinjenim Nacijama

U septembru prošle godine, države članice Ujedinjenih nacija usvojile su Agendu za održivi razvoj 2030, koja uključuje set od 17 ciljeva održivog razvoja. Cilj 5 poziva na eliminaciju svih oblika nasilja nad ženama i devojčicama u javnoj i privatnoj sferi. Međuvladino telo isključivo posvećenog promociji ravnopravnosti polova i osnaživanju žena, Komisija Ujedinjenih nacija o statusu žena, sastala se prvi put ...

Opširnije...

Rut Gould: Umetnost može promeniti život mladih osoba s invaliditetom

Rut Gould: Umetnost može promeniti život mladih osoba s invaliditetom

Direktorka Liverpulskog DaDaFesta kaže da smanjenje fondova za osobe sa invaliditetom i  organizacije osoba sa invaliditetom doprinosi njihovoj manjoj vidljivosti i udaljava ih od kreativnog rada. Rut Gould, umetnička direktorka najvećeg umetničkog događaja vezanog za invaliditet u Velikoj Britaniji, DaDaFesta, strahuje da je sektor invaliditet i umetnost u opasnosti zbog smanjenja fondova, kako na polju socijalnih davanja za pojedince tako i...

Opširnije...

SVE JE SAČINJENO OD UMANJENIH VERZIJA SEBE: INTERVJU SA TANZILIJOM POLUJAHTOVOM, AUTORKOM METODE FRA…

SVE JE SAČINJENO OD UMANJENIH VERZIJA SEBE: INTERVJU SA TANZILIJOM POLUJAHTOVOM, AUTORKOM METODE FRAKTALNOG CRTEŽA

Prapočeci fraktalnog metoda dosežu u doba starog veka i egipatske kulture, gde su se poštovala isceliteljska svojstva boje i svetlosti (hromoterapija i helioterapija). Kako boje i svetlost deluju na ljudske emocija tema je mnogobrojnih naučnih i umetničkih traganja. Šezdesetih godina prošlog veka francuski matematičar Benoa Mandelbro (Benoît Mandelbrot) uspeo je da matematičku formulu pretvori u vizulni oblik i – tako...

Opširnije...

RASKOŠNA PALETA DEJANE BAČKO: INTERVJU SA UMETNICOM

RASKOŠNA PALETA DEJANE BAČKO: INTERVJU SA UMETNICOM

Strpljenje u spiralnoj kućici – to je prvo što je ikada nacrtala. Danas je u nekom srodstvu sa Van Gogom: po žudnji za životom, potezu četkice i žutoj boji. Što jača žuta, to bolje; po mogućstvu u onoj nijansi koja nije razblažena kišom. – Žuta me uvek privuče! Zato što je svet ozaren kad god naiđeš na suncokret, eto zašto....

Opširnije...

Da li je vaš Dom zdravlja pristupačan za osobe sa invaliditetom?

Da - 0%
Ne - 100%
Delimično - 0%

Ukupno glasova: 6
Glasanje u ovoj anketi je zavrseno u: 07 mar 2014 - 08:42

Napomena: Anketa je u potpunosti anonimna.